AmCham dhe Facilization flasin për: Automatizim dhe digjitalizim të proçeseve të biznesit / AmCham and Facilization discuss Automation and digitization of business processes Workshopi “Bashkëpunimi në ekip, në mjedise virtuale” / “Teaming in a virtual environment” Workshop Enio Jaço: Improving the Business Climate will Change the Image of Albania, Turning the Country into an Investment Hub General Assembly 2020 AmCham Albania Celebrates 20th Anniversary, Elects New Executive Structures through Electronic Voting Marjorie Chorlins Zyrtarja e lartë e Dhomës Amerikanë të Tregtisë në Washington: Shqipëria, tërheqëse për investimet amerikane. Një klimë pro biznesit është e rëndësishme Presidenti i AmCham 20 – Vjetori AmCham. Jaço: Marrëveshja me SHBA, Oportunitet i Madh për Investimet Amerikane në Shqipëri A new brand identity on the eve of the 20th anniversary

NEWS & INSIGHTS

The best way to get to know AmCham Albania is through it’s publications. Read insight to know more about what we do every day.

CASE STUDIES

The voice of AmCham members through advocacy process led by the best experts in the country.