AmCham Member’s News – Lufra

AmCham Member's News - Lufra

Kompania Lufra ka vazhduar aktivitetin prodhues, duke u gjendur në çdo market me produktet e veta në ndihmë të furnizimit me ushqime të popullatës. Por përtej biznesit, kompania Lufra është gjendur me produktet e veta pranë 650 familjeve në vështirësi financiare, duke u bashkuar me humanizmin dhe solidaritetin e shumë kompanive të tjera në fushën e agrobiznesit.

“Kjo nuk është mëshirë, por një detyrim social që ne e ndiejmë fuqimisht, për të mbështetur ata që kanë nevojë, duke respektuar nderin dhe dinjitetin e kujtdo”- thotë CEO i kompanisë Lufra, z. Franc Ndreka.

Dhoma Amerikane e Tregtisë ndihet krenare për vullnetarizmin dhe shpirtin e solidaritetit të anëtarëve të saj.

 ***

Lufra has continued its production activity, by being in every market with its products to help the population with its products. But beyond business as usual, Lufra has been near 650 families in need by helping them with food supplies, joining the humanism and solidarity of many other companies operating in the Agribusiness sector.

“This is not mercy, but a social obligation that we strongly feel, in order to support those in need by respecting the honor and dignity of everyone”, said the CEO of Lufra CEO, Mr. Franc Ndreka.

AmCham is proud of its members     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *