AmCham Member’s News – American Bank of Investments (ABI Bank)

AmCham Member's News - American Bank of Investments (ABI Bank)

American Bank of Investments (ABI Bank)

ABI Bank i ka dhuruar tre pajisje respiratore për terapi intensive sistemit shëndetësor, duke shprehur në këtë mënyrë mirënjohjen e thellë ndaj sakrificës së mjekëve dhe infermierëve në këto kohë lufte të COVID-19.

Zëvendësministrja e Shëndetësisë Mira Rakacolli, vlerësoi përgjegjësinë sociale që ABI Bank ka treguar në ndihmë të sistemit shëndetësor, një kontribut që do t’i vlejë gjatë sistemit shëndetësor publik edhe pas përfundimit të pandemisë COVID-19.

“Moto e ABI Bank ka qenë dhe është Investo në Optimizëm! Ndihemi të privilegjuar që na jepet mundësia të falënderojmë gjithë komunitetin e mjekëve dhe infermierëve. Këto pajisje respiratore që dhurojmë sot, do të lehtësojnë punën e këtyre heronjve dhe heroinave dhe do ndihmojnë në misionin fisnik të shpëtimit të jetëve të gjithë popullit shqiptar” – thotë Drejtorja e Divizionit Ligjor dhe Përputhshmërisë në ABI Bank, znj. Vilsa Lika.

***

American Bank of Investments (ABI Bank)

ABI Bank has donated three respirators to the health ministry to be used by the intensive therapy unit, expressing its deep gratitude for the sacrifice of doctors and nurses during these COVID-19 times.

Deputy Minister of Health Mira Rakacolli welcomed the social responsibility shown by ABI Bank to help the health care system, a donation that will help the public health care system during and after the COVID-19 pandemic.

“The slogan of ABI Bank was and still is Invest in Optimism! We are privileged to have the opportunity to thank the entire doctors and nurses community. These respiratory equipment that we donate today, will facilitate the work of these heroes and heroines and will help in the noble mission of saving the lives of all the Albanian people” – says the Director of Legal and Compliance Division at ABI Bank, Ms. Vilsa Lika. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *