AmCham Member’s News – Iute Credit

AmCham Member's News - Iute Credit

Në këtë situatë pandemie botërore të krijuar nga COVID-19, IuteCredit Albania nuk mund të qëndronte indiferente. Çdo vit, IuteCredit një pjesë të fitimit vjetor e përdor për t’i ardhur në ndihmë shtresave më në nevojë të shoqërisë dhe pikërisht këtë ka bërë edhe gjatë situatës së pandemisë.

Institucioni financiar ka ndërmarrë tre nisma të ndryshme.

Së pari, IuteCredit Albania i dhuroi Qendrës Spitalore “Nënë Tereza” pajisje mjekësore për Repartin e Reanimacionit të Spitalit Infektiv, ku po trajtohen të prekurit nga COVID-19. Këto pajisje do të lehtësojnë punën e mjekëve për ndjekjen e parametrave jetësorë të të shtruarve në këtë repart.

Së dyti, IuteCredit  iu bashkua fondacionit “Fundjavë Ndryshe” për t’i ardhur në ndihmë 100 familjeve më në nevojë, në qytetet e Elbasanit dhe Durrësit, duke dhuruar pako me ushqime të mjaftueshme për një muaj.  

Së treti, kanë mbështetur nismën e Bashkisë së Tiranës “Adopto një Gjysh/Gjyshe” duke adoptuar si institucion jo një, por 50 gjyshe/gjyshër të Njësisë Administartive numër 9, duke i ndihmuar dhe duke i qëndruar pranë në këto ditë të vështira.

“Ne ndiejmë që kemi një detyrim moral për të ndihmuar në momente të vështira ata që kanë më shumë nevojë. Shpresojmë që i gjithë komuniteti i biznesit do të dijë të japë shembullin e mirë, duke u solidarizuar me shtresat më në nevojë, për ta kaluar të gjithë bashkë këtë krizë shëndetësore dhe ekonomike”- thotë IuteCredit Albania.

Dhoma Amerikane është krenare për anëtarët e saj.

—-

During the world pandemic situation created by COVID-19, IuteCredit Albania could not remain indifferent. Every year, IuteCredit uses a part of its annual profits to help the most vulnerable groups of our society and this is exactly what they have done during this period.

The financial institution has undertaken three different initiatives.

First, IuteCredit Albania donated to the Hospital Center “Mother Teresa” medical equipment for the Reanimation Department of the Infectious Diseases Hospital, where those affected by COVID-19 are being treated. These devices will facilitate the work of doctors to monitor the vital parameters of the patients in this department.

Second, IuteCredit joined the “Fundjavë Ndryshe” foundation to help 100 families in need in the cities of Elbasan and Durrës, donating packages with enough consumer products for a month.

Third, they have supported the initiative of the Municipality of Tirana “Adopt a Grandparent” by adopting as an institution not one, but 50 grandparents in the # 9 Administrative Unit, helping them and staying close to them in these difficult days.

“We feel we have a moral obligation to help those in need in such difficult times. We hope that the entire business community will know how to be a good example by being in solidarity with the people in need, to collectively overcome this health and economic crisis “, – says IuteCredit Albania.

AmCham is proud of its members.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *