AmCham Member’s News – Optima Legal & Financial

AmCham Member's News - Optima Legal & Financial

Optima Legal & Financial

Veprimet e Falimentit në kohën e COVID-19, është një informacion i detajuar, i përgatitur nga ekspertët ligjorë të Optima Legal & Financial që i vjen në ndihmë bizneseve, të cilat po përballen me këtë procedurë dhe kanë shumë pyetje.

Si mundet një kompani të aplikojë për procedura falimenti gjatë kësaj kohe? Të gjitha pyetjet marrin përgjigje nga materiali më poshtë, të cilin Optima Legal & Financial e ofron falas për të gjithë bizneset anëtare të AmCham-it, të cilët janë duke bërë të njëjtat pyetje.

Dhoma Amerikane e falenderon Optima Legal & Financial për asistencën ligjore që jep në këto momente kritike për biznesin.

Dhoma Amerikane është krenare për anëtarët e saj.

https://drive.google.com/file/d/1xVaVPmyQyw-VTdbvKDPEkxQhqcOb4rLD/?usp=drivesdk

***

Optima Legal & Financial

Bankruptcy filings in the time of COVID-19, is a detailed information, prepared by the legal experts of Optima Legal & Financial that comes to the aid of businesses facing this procedure and have many questions.

How can a company apply for bankruptcy procedures during this time? You can find the answers to those questions in the following material, which Optima Legal & Financial is offer for free to all AmCham members, who have are asking the same questions.

The American Chamber thanks Optima Legal & Financial for providing legal assistance in these critical moments for businesses.

The American Chamber is proud of its members. 

https://drive.google.com/file/d/1xVaVPmyQyw-VTdbvKDPEkxQhqcOb4rLD/?usp=drivesdk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *