AmCham Member’s News – Riu Mermer

AmCham Member's News - Riu Mermer

Riu Mermer

Kompania ‘Riu Mermer’ është një prej kompanive që ka shfaqur solidaritetin e vet në kohën e krizës, duke ndihmuar një fshat të tërë me ndihma ushqimore. Fshati Shkumbat i Sllovës në Dibër ka marrë pako me ushqime për të gjithë familjet në këtë fshat të thellë.

Përgjegjësia sociale e kompanisë ‘Riu Member’, që në këto kohë të vështira ka menduar të ofrojë ndihmën e vet për zona të thella të privuara nga furnizimi ushqimor, është përshëndetur edhe nga banorët dhe autoritetet lokale të zonës.  

Dhoma Amerikane është krenare për anëtarët e saj.

***

Riu Mermer

Riu Mermer is one of our member companies that have demonstrated solidarity during this time of crisis, assisting with food relief an entire village. The village of Shkumbat in Sllova, Debar, has received food packages for all families in this remote area.

The Social Responsibility shown by Riu Mermer in these difficult times by providing assistance to remote areas deprived of food supplies, was also welcomed by residents and local authorities in the region.

AmCham is proud of its members.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *