AmCham Member’s News – Teuta Company

AmCham Member's News - Teuta Company

Kompania Teuta

Kompania Teuta është sensibilizuar dhe ka dhënë kontributin e saj në këto kohë të vështira të krizës pandemike, duke bashkëpunuar me Bashkinë e qytetit të Durrësit, por edhe me organizata humanitare.

Gjatë kësaj periudhe, kompania Teuta ka ndihmuar Bashkinë e Durrësit, t’i gjendet pranë me ndihma ushqimore zonës së Spitallës, duke dërguar 35 pako ushqimore në një nga zonat më problematike të këtij rrethi.

Gjithashtu, në bashkëpunim me organizatën “Fundjavë Ndryshe”, kompania e mirënjohur ka shpërndarë 500 pako ushqimore për familjet në nevojë.

Për kompaninë Teuta është një detyrim moral dhe njerëzor që të gjendet pranë komuniteteve në nevojë dhe do të vazhdojë të bëjë punën e saj humanitare.

Dhoma Amerikane është krenare për anëtarët e saj.

***

Teuta Company

In these difficult times of crisis, Teuta Company gave its contribution by cooperating with the Municipality of Durrës, and other humanitarian organizations.

During this period, Teuta Company helped the Municipality of Durrës, assisting with consumer products the Spitallë area, by providing 35 food packages to one of the most problematic areas in the city.

Also, the well-known company has distributed 500 food packages to families in need, in cooperation with the organization “Fundjavë Ndryshe”.

For Teuta Company, being close to communities in need is a moral and human obligation, and its humanitarian work will continue.

AmCham is proud of its members.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *