Enio Jaço: Improving the Business Climate will Change the Image of Albania, Turning the Country into an Investment Hub

AmCham President voting (3)

  (versioni shqip eshte me poshte) American Chamber of Commerce President Enio Jaço said today that the  creation of a business climate that offe...

Read More 0

Presidenti i AmCham, Enio Jaço diskuton Klimën e Investimeve në Forumin Ekonomik të Tiranës II

Tirana-Economic-Forum-II

Presidenti i Dhomës Amerikane të Tregtisë, Enio Jaço mori pjesë sot në punimet e Forumit Ekonomik të Tiranës II, i cili u zhvillua në praninë e një au...

Read More 0

Tek Reja.al nga CommProg

Comprog (logo)

TekReja.al është një portal i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK), i cili synon të prezantojë produkte me risi teknologjike dhe të pro...

Read More 0

Duxiana

Duxiana (logo)

Krevati DUX, sistemi revolucionar i fjetjes, dhe një nga markat më elitare dhe luksoze në të gjithë botën, gjendet tashmë edhe në Shqipëri ekskluzivis...

Read More 0