Tek Reja.al nga CommProg

Comprog (logo)

TekReja.al është një portal i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK), i cili synon të prezantojë produkte me risi teknologjike dhe të pro...

Read More 0

Duxiana

Duxiana (logo)

Krevati DUX, sistemi revolucionar i fjetjes, dhe një nga markat më elitare dhe luksoze në të gjithë botën, gjendet tashmë edhe në Shqipëri ekskluzivis...

Read More 0