Ftesa per Oferte Web Slide high res

Dhoma Amerikane (AmCham) është një organizatë biznesi, e cila ka në fokus anëtarët e saj dhe nevojat e tyre, duke promovuar marrëdhëniet e tregtisë mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara. Ajo përfshihet në aktivitete që kontribuojnë në përmirësimin e klimës së biznesit në Shqipëri. AmCham-i është një organizatë, e cila e realizon veprimtarinë e saj përmes avokimit, trajnimeve, network-ut si dhe aktiviteteve të ndryshme sociale.

AmCham-i ju fton të paraqitni ofertën tuaj për kryerjen e shërbimeve/blerjen e mallrave të mëposhtëm:

  • Shërbim kateringu për festën e Pavarësisë së Amerikës

Kryerja e shërbimit / lëvrimi i mallit duhet të kryhet në periudhën: Korrik 2018

 

Shkarkoni dokumentin -> Ftesa për Ofertë_Shërbim Kateringu (Word)

 

Oferta duhet të paraqitet brenda datës dhe orës së mëposhtme:

Brenda datës 22 qershor 2018, ora 14.00

Me zarf të mbyllur, në kopje të printuar dhe jo elektronikisht, tek:

Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri

Rr. Ibrahim Rugova, Sky Tower, 11/3, Tiranë


Për pyetje, ju lutem na telefoni në +355 (0)4 2259779

Ju falenderojmë sinqerisht për interesimin që tregoni për të bashkëpunuar me Dhomën Amerikane të Tregtisë!

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

CONTACT US

Thank you for your email, we will reply ASAP.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?