Formulari i ofertes

Dhoma Amerikane (AmCham) është një organizatë biznesi, e cila ka në focus anëtarët e saj dhe nevojat e tyre, duke promovuar marrëdhëniet e tregtisë mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara si dhe duke u angazhuar për përmirësimin eklimës së biznesit në Shqipëri. AmCham-i është një organizatë, e cila e realizon veprimtarinë e saj përmes avokimit, trajnimeve, network-ut si dhe aktiviteteve të ndryshme sociale.

AmCham-i ju fton të paraqisni ofertat tuaja për kryerjen e shërbimeve/blerjen e mallrave të mëposhtëm:

 

Procedura e Prokurimit : 1

Shërbim Led Screen & Banner Animation për Mbrëmjen e Fundvitit të Dhomës Amerikane të Tregtisë tek Hotel Sheraton, data 14 dhjetor 2017. Ju lutemi paraqisni ofertën tuaj duke ju referuar çmimit për metër katror.

 

Shkarkoni dokumentin e plotë:

Ftesa per Oferte Led Screen & Banner Animation (Word)

 

Procedura e Prokurimit 2

Shërbim Dekori për Mbrëmjen e Fundvitit të Dhomës Amerikane të Tregtisë tek Hotel Sheraton, data 14 dhjetor 2017. Këto përfshijnë por nuk kufizohen në: dekorin e plotë të sallës; veshjen e tavolinave, karrigeve, skenës; dekore mbi tavolina – si shandanë, vazo; dekore tavani/muresh, etj. Eventi do të zhvillohet në sallat Iliria 1+2.

Shkarkoni dokumentin e plotë:

Ftesa per Oferte Dekor (Word)

Kryerja e shërbimeve / lëvrimi i mallrave si më sipër, duhet të kryhet brenda datës/në datën: 14 dhjetor 2017

Ofertat duhet të paraqiten: brenda datës 6 dhjetor 2017, ora 16.00

 

Me zarf të mbyllur, në kopje të printuar dhe jo elektronikisht, tek:

Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri

Rr. Ibrahim Rugova, SkyTower, 11/3, Tiranë

 

Për pyetje, ju lutem na telefoni në +355 (0)4 2259779

 

Ju falenderojmë sinqerisht për interesimin që tregoni për të bashkëpunuar me Dhomën Amerikane të Tregtisë!

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

CONTACT US

Thank you for your email, we will reply ASAP.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?